PROKIT

Jakość

Normy jakościowe:
Kit pszczeli powinien spełniać następujące wymagania (w oparciu o polską normę PN-R-78891):barwa: żółta do ciemnobrunatnej, często z zielonkawym lub czerwonawym odcieniem zapach: przyjemny balsamiczny
Konsystencja : w temperaturze poniżej 20 C - twarda i łamliwa; powyżej 20 C – lepka i plastyczna
Zawartość związków i substancji nierozpuszczalnych w spirytusie nie może przekraczać
Dla I klasy jakości – 30
Dla II klasy jakości – 50

Towar nie powinien zawierać:
*antybiotyków ani pestycydów (należy przestrzegać okresów karencji przy podawaniu leków (np. przeciw Warrozie) i nie zbierać kitu bezpośrednio po ich stosowaniu);
* kawałków farby od uli (zawierają ołów)
* pleśni
* motylicy woskowej ani innych szkodników w jakimkolwiek stadium rozwojowym;
*martwych pszczół
* zanieczyszczeń takich jak asfalt czy kit okienny.

W przypadku wątpliwości , czy towar rzeczywiście zawiera kit pszczeli, jego tożsamość sprawdza się chemicznie w reakcji Shinody oraz w reakcji z roztworem chlorku żelazowego.
*) Szczegółowe wymagania chemiczne i mikrobiologiczne.

FB