Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PROKIT – Miłosz Górecki (zwana dalej „PROKIT”).
 2. Źródłem przechowywanych przez PROKIT danych osobowych jest ich dobrowolne podanie przez dostawcę bądź ogólnodostępne źródło.
 3. Podanie danych przy dostawie jest niezbędne do dokonania i rozliczenia transakcji (realizacji umowy sprzedaży towaru) oraz kontroli jakości dostarczanego towaru (w tym ich udostępnienia do ewentualnej kontroli właściwym organom). Dane teleadresowe i kontaktowe są niezbędne do samej wysyłki dokumentów, numer rachunku bankowego do jej rozliczenia, a nr PESEL lub NIP wymagane są do umieszczenia na fakturze VAT RR przez ustawę o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535). Informacje nt. Państwa pasieki niezbędne są do zarządzania jakością towaru zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie żywności pochodzenia zwierzęcego. Niezbędność podania tych danych do realizacji umowy i wypełnienia obowiązków prawnych jest sama w sobie podstawą prawną ich przetwarzania.
 4. Poza celami określonymi wyżej, Państwa dane teleadresowe będą również przetwarzane do celów marketingowych firmy PROKIT tj. wyłącznie do przedstawiania aktualnej oferty firmy PROKIT, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes firmy PROKIT, nie narusza Państwa interesów ani praw i stanowi jednocześnie podstawę prawną ich przetwarzania.
 5. PROKIT będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wymagany przepisami podatkowymi (obecnie – 6 lat), a dane teleadresowe do celów marketingowych – bezterminowo.
 6. Mają Państwo prawo żądania od firmy PROKIT dostępu do Państwa danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych i pełnej informacji o ich przetwarzaniu.
 7. Mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania; Firma PROKIT poinformuje Państwa o uwzględnieniu Państwa żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane.
 8. Mają Państwo prawo otrzymania podanych przez Państwa danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu podmiotowi.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych; wskutek sprzeciwu PROKIT zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tych celach.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę PROKIT.
 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogą Państwo kierować listownie na adres firmy: Kazimierów, ul. Świętokrzyska 25, 05-074 Halinów, lub pocztą elektroniczną na adres biuro@prokit.pl, lub telefonicznie pod nr 22 849 15 72.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *