Faktura VAT RR – o co chodzi?

Obowiązek wystawiania faktura VAT RR wynika z ustawy o podatku od towarów i usług (czyli VAT). Jest opisany w art. 115 – 118 tej ustawy.

Jest to sposób refundowania rolnikom (w tym pszczelarzom) części kosztów, które ponoszą płacąc VAT od kupowanych materiałów. Wygląda to w uproszczeniu tak, że punkt skupu wypłaca pszczelarzowi cenę podwyższoną o 7%, a następnie Urząd Skarbowy zwraca tę różnicę punktowi skupu. Czyli w rezultacie pszczelarz otrzymuje z budżetu państwa dodatkowe 7% wartości sprzedanych przez siebie płodów rolnych.

Warunki są następujące:
1) Trzeba być rolnikiem ryczałtowym (dalej wyjaśnienie kto to taki),
2) Punkt skupu musi wystawić Fakturę VAT RR (z podaniem wszystkich niezbędnych danych)
3) Płatność musi się odbyć na konto bankowe w ciągu 14 dni.

Rolnikiem ryczałtowym jest każdy, kto we własnym zakresie wyprodukuje jakiekolwiek płody rolne, ale nie jest rolnikiem profesjonalnym, który prowadzi dla swojego gospodarstwa księgi rachunkowe. Nie ma przy tym znaczenia, czy uzyskuje się jakiś inne dochody, np. z renty, emerytury, czy umowy o pracę. Jest dość naturalne, że takie dochody się uzyskuje, ponieważ skoro nie jest się profesjonalnym rolnikiem, to nie jest się w stanie utrzymać wyłącznie z rolnictwa. Nie ma tez tu znaczenia, czy posiada się ziemię rolną, ani czy jest się ubezpieczonym w KRUS.

Z przyjęciem faktury VAT RR nie wiąże się konieczność odprowadzania żadnych podatków. Nie trzeba jej nigdzie zgłaszać ani deklarować. Nie wpisuje się jej do rocznych zeznań podatkowych. Jedynym obowiązkiem pszczelarza jest przechowywanie takiej faktury przez 5 lat.

Oczywiście istnieje możliwość sprzedaży propolisu bez faktury VAT RR i bez przelewu bankowego. Jest to wtedy zwykła umowa kupna-sprzedaży. W takiej sytuacji jednak sprzedający traci siedmioprocentowy zryczałtowany zwrot podatku (przy cenach propolisu z roku 2021 jest to ok. 15 zł/kg) a kupujący powinien zapłacić 2% podatku od czynności cywilno prawnych. Jest to zatem dużo mniej korzystne dla obu stron.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *